Nieuws

Ook in coronatijden kon FOCWA verenigen

De essentie van een vereniging is nu eenmaal verenigen en verbinden. Het afgelopen 1,5 jaar hebben we gezien dat we virtueel heel veel ontmoetingen ook kunnen laten plaatsvinden. En dat dit vaak efficiënter is. Maar waarbij FOCWA ook heeft geconstateerd dat online en digitaal binnen de context niet altijd doelmatig en effectief is. Immers, de (potentiële) leden willen een gezicht zien.

Willen elkaar ontmoeten. Willen ervaringen delen. En ook: hun bedrijf laten zien. Persoonlijk contact zal daarom binnen FOCWA altijd aanwezig blijven.

Femke Teeling, directeur FOCWA: “Maar er is ook wel wat veranderd: ‘vroeger’ bezochten we onze (potentiële) leden altijd fysiek. Soms ook voor hele korte ontmoetingen. We merken dat hier een mooie combinatie gemaakt kan worden met de digitale oplossingen. En leden dus minder bezocht worden, maar wel veel intensiever. Want de ontmoetingen die plaatsvinden krijgen veel meer waarde. En worden dus ook hoger gewaardeerd.

Daarnaast werken we bij FOCWA in een sector die sterk onderhevig is aan veranderingen. Dit maakt dat er veel dossiers en onderwerpen zijn die behandeld worden in onze vereniging. Op dit moment organiseren we maandelijks een aantal thematische webinars over zeer diverse onderwerpen. Een groep van tussen de 30 en 100 leden is via deze weg prima op korte termijn bij elkaar te krijgen. Met hen kunnen we vinger aan de pols houden en klankborden of de gekozen beleidsrichting wel/niet de juiste is. En leden hoeven voor die korte sessies niet te reizen. Neemt niet weg, dat de roep naar fysiek bij elkaar komen steeds groter wordt. Ik denk dus dat we op termijn bijna evenveel fysieke bijeenkomsten als voor corona gaan organiseren. En dat de virtuele online meetings op thematische basis erbij komen om snel op de inhoud te kunnen schakelen met de eigen achterban zodat het draagvlak binnen de vereniging groter wordt.

Nog-niet-leden bezoeken we sowieso persoonlijk. Dat kan prima met inachtneming van de coronamaatregelen. Lid worden van een vereniging is geen ‘commodity’. Dat is een ervaring, een beleving. Onze professionals gebruiken die contacten vooral ook om uit te leggen van welke diensten gebruik gemaakt kan worden. Dat heeft veel meer impact dan lange video’s of folders te maken.

We merken wel dat verschillende leden verschillende behoeften hebben. De ene wil voornamelijk gebruik maken van concrete dienstverlening. De andere wil vooral meepraten. En er zijn ook leden die willen meewerken. Ook al voor corona hebben we geïnvesteerd in een CRM systeem om meer inzicht te krijgen in die ledenbehoeften. Tegelijkertijd waren we al bezig met het organiseren van verschillende type activiteiten: FOCWA Cafés, trainingen, klankbordgroepen enzovoort. In coronatijd merkten we dat bijna alle thematisch georganiseerde bijeenkomsten (workshops en klankbordgroepen) bleven plaatsvinden. Maar dat de informele ontmoetingen snel wegvielen. En die laatste zijn cruciaal om van leden ambassadeurs te maken en nieuwe verbindingen te maken. Registratie in de CRM systemen, ook van deelnemers aan teamsmeetings blijft daarom onontbeerlijk. En na deze sessies bellen we persoonlijk ook de leden op die een vraag hebben gesteld die bijvoorbeeld niet aan bod is gekomen. We merken ook hier weer dat persoonlijke aandacht werkt. Eigenlijk hebben we de hele coronatijd structureel en planmatig veel meer met leden gebeld om vinger aan de pols te houden. Dat werd erg geapprecieerd.

De vraag is of een hybride vereniging anders is of zou moeten zijn dan hiervoor. Immers, het draait altijd om persoonlijk contact. En daar zijn de afgelopen maanden meerdere dimensies aan toegevoegd. Niet alleen fysiek bij elkaar komen, maar ook via telefoon en virtuele meetings wordt dit contact gezocht en gevonden. Het maakt mij alleen maar duidelijker wat de toegevoegde waarde is van een vereniging als er altijd manieren worden gevonden om elkaar te blijven ontmoeten.”