AJN

De AJN (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland) is de wetenschappelijke vereniging van én voor artsen werkzaam in de JGZ. Leden zijn veelal werkzaam als arts binnen de jeugdgezondheidszorg en GGD.


Uitdaging

Al jaren werkt Elma Media samen met en voor de AJN.  Als strategisch mediapartner adviseren wij de AJN op welke wijze zij het meest effectief met haar leden kan communiceren. Tijdens een overleg adviseerden wij om het AJN vakblad JA! te moderniseren en in een nieuw jasje te steken. Het is namelijk belangrijk dat om de vijf jaar een blad onder de loep wordt genomen om na te gaan of de bladformule nog voldoet aan de communicatiestrategie.

Oplossing

Elma Media heeft de AJN geadviseerd bij de modernisering van haar vakblad JA! We hebben allereerst een nieuwe bladformule opgezet en een mooi, modern ontwerp bedacht. In een tijdperk dat men meer ‘scant’ dan leest, is het belangrijk dat JA! magazine inspirerend en uitnodigend is met diverse ‘instapmomenten’. Daarnaast ondersteunen we de redactie bij het opstellen van briefings voor auteurs en verzorgen we ook de eindredactie.

Resultaat

De leden zijn erg blij met het vernieuwde magazine. Door gebruik te maken van meer fotomateriaal, het plaatsen van streamers en een heldere formule heeft JA! een frisse en moderne uitstraling gekregen. Met ons salesteam en de diepgaande kennis van de adverteerdersmarkt, realiseren we inkomsten waardoor de uitgave financieel aantrekkelijk geproduceerd kan worden.

Recente projecten

Wilt u ook advies?