BGN

De BGN is de beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland.


Uitdaging

Leden werven en binden? De wereld verandert en dus ook de behoeften van de BGN-leden.
Het was voor de BGN belangrijk om de communicatiestrategie onder de loep te nemen zodat er op de juiste manier en met de juiste boodschap gecommuniceerd wordt naar de leden.

Oplossing

Voordat de communicatiestrategie ontwikkeld kan worden, heeft Elma Media eerst de BGN begeleid en geadviseerd bij de totstandkoming van de strategie en koers. Op het moment dat dat helder was, heeft Elma Media naast een strategisch meerjarenplan ook de communicatiestrategie hieruit afgeleid en deze op een aantal gebieden praktisch tot uitvoering gebracht.

Resultaat

Een sterke communicatiestrategie waarmee de BGN haar leden kan inspireren, informeren en professionaliseren. Door te werken met archetypes en ijkpersonen kwam de communicatiestrategie voor de bureaumedewerkers ook echt tot leven en wist iedereen wat de nieuwe manier van communiceren werd.

Wilt u ook advies?