HZC

Het Zwarte Corps (HZC) behartigt de collectieve en individuele belangen van machine gebonden personeel in de bouw, grondverzet, wegenbouw, railinfra, waterbouw, gww-sector, afval en recycling, verticaal en horizontaal transport, landbouw, metaal, cultuurtechnische werken, funderingswerk en offshore.


Uitdaging

Tijdens onze jarenlange samenwerking zijn er verschillende vraagstukken gepasseerd. Eén van de vraagstukken was op welke wijze wij meer adverteerders aan HZC kunnen binden. Waardoor er meer inkomsten worden gegenereerd voor de vereniging en waardoor de kosten van het magazine De Machinist afnemen. Een ander vraagstuk was of wij een presentatie wilden samenstellen waarin de toegevoegde waarde van de HZC zichtbaar werd; een inhoudelijke verenigingspresentatie.

Oplossing

Wij zetten dagelijks ons salesteam in en hebben de crossmediale communicatiemiddelen van HZC commercieel gezien nieuw leven ingeblazen. Door de inzet van onze gespecialiseerde communicatie-adviseurs, die als geen ander weten welke toeleveranciers in verbinding staan met de HZC -leden, hebben wij een groot aantal nieuwe adverteerders aan de HZC-community weten te binden. Voor het andere vraagstuk hebben wij een inhoudelijke presentatie gemaakt. Middels infographics én het ‘Golden Circle model’ van Simon Sinek is de positionering en de toegevoegde waarde van HZC op eenvoudige manier visueel gemaakt.

Resultaat

Een tevreden opdrachtgever die het aantal adverteerders op gepaste wijze ziet toenemen in hun communicatiekanalen. Wij hebben nieuwe adverteerders weten te binden aan de HZC-communicatiemiddelen en vaste adverteerders weten HZC beter te vinden. Daarnaast gebruikt HZC de inhoudelijke verenigingspresentatie frequent en kunnen zij op een toegankelijke wijze vertellen waar de vereniging voor staat.

Recente projecten

Wilt u ook advies?