Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden.

Uitdaging

Jeugdzorg Nederland wil na het ledencongres van 4 oktober een verenigingsmagazine uitgeven om leden te inspireren en nog meer te (ver)binden, waarin ze terugblikken op het congres, en waarin ze nieuwsberichten en andere achtergrondverhalen over de jeugdzorg kunnen delen.

Oplossing

Begin november is er een mooi opgemaakt magazine verschenen waarvan Elma het ontwerp en de gehele coördinatie heeft verzorgd.

De leden reageerden zo enthousiast dat we nu structureel twee keer per jaar een fantastisch magazine uitbrengen. Elma Media verzorgt de opmaak en het drukken en verspreiden van dit magazine. Daarnaast verzorgen we ook de advertentie verkoop.

Recente projecten

Wilt u ook advies?