Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden.

Uitdaging

Jeugdzorg Nederland wil na het ledencongres van 4 oktober een verenigingsmagazine uitgeven om leden te inspireren en nog meer te (ver)binden, waarin ze terugblikken op het congres, en waarin ze nieuwsberichten en andere achtergrondverhalen over de jeugdzorg kunnen delen.

Oplossing

Eind oktober verschijnt er een mooi opgemaakt magazine waarvan Elma het ontwerp en de gehele coördinatie verzorgt.

Recente projecten

Wilt u ook advies?