Koninklijke Staalfederatie

Koninklijke Staalfederatie is een platform voor handelaren in staal en metaal en haar stakeholders.


Uitdaging

De vraag die vanuit de Staalfederatie werd gesteld: op welke wijze kunnen wij nog efficiënter met onze leden communiceren en communiceren wij eigenlijk wel het juiste? Ze waren op zoek naar een doordachte communicatiestrategie, gericht op de leden.

Oplossing

Natuurlijk kan Elma Media een communicatiestrategie uitwerken, maar alvorens dit te doen is het verstandig om te toetsen of de strategie en koersbepaling van de vereniging nog actueel is. Al gauw werd duidelijk dat het in dit geval verstandig was om eerst een stapje terug te doen en de koers en strategie te herijken.

Resultaat

Er is een nieuwe strategie en koers vastgesteld die is goedgekeurd door de leden. Vervolgens is hier de communicatiestrategie en crossmediale campagne op gebaseerd. Dit heeft geleid tot een andere manier van communiceren, met andere communicatiemiddelen en met een hele duidelijke focus. Op deze manier weet de Koninklijke Staalfederatie de verbinding te leggen met de leden van nu en de toekomst.

Wilt u ook advies?