LBBO

De LBBO is de overkoepelende organisatie voor de beroepsgroepen van intern begeleiders, ambulant begeleiders, gedragsspecialisten, jonge-kindspecialisten, beeldbegeleiders, specialisten begaafdheid en zelfstandig begeleiders in het onderwijs.


Uitdaging

Op welke wijze kan de LBBO communiceren met haar leden? En op welke wijze kan het magazine Beter Begeleiden hier een rol in spelen zonder dat dit al te hoge kosten met zich meebrengt?

Oplossing

Om de LBBO-leden te bereiken, is het belangrijk dat we media ontwikkelen die aansluiten bij hun behoeften. Om haar leden te informeren, inspireren en te verbinden met toeleveranciers heeft LBBO gekozen voor de fullservice media-exploitatie dienstverlening van Elma Media. Wij verzorgen het complete ontwerp- en productieproces van het magazine Beter Begeleiden. Doordat Elma Media succesvol verbinding legt tussen de LBBO als vereniging, haar leden en de toeleveranciers, kan de LBBO het magazine blijvend uitgeven.

Resultaat

Uit onderzoek blijkt dat de LBBO-leden het magazine enorm waarderen.

Recente projecten

Wilt u ook advies?