NFO

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) is de organisatie van en voor de professionele, Nederlandse fruittelers.

Vakblad Fruitteelt

De NFO brengt 26 keer per jaar (in de oneven weken) het vakblad Fruitteelt uit.

Het vakblad is speciaal gericht op de professionele fruitteler van pit-, steen- en houtig kleinfruit. Het vakblad bevat informatie over onder andere teelttechnieken, gewasbescherming, ontwikkelingen in het buitenland, bedrijfsvoering en overheidsbeleid. Daarnaast publiceert de redactie reportages, interviews en een agenda van activiteiten op fruitteeltgebied.
Belangrijke en actuele onderwerpen krijgen extra aandacht in de vorm van Fruitteelt-themanummers (gewasbescherming, arbeid, oogst) of via speciale brochures.

Elma verzorgt het drukken inclusief fulfilment van vakblad Fruitteelt.