NOVE

NOVE (Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche) is de brancheorganisatie voor onafhankelijke ondernemers in: handel, verkoop, transport en opslag van brandstoffen en smeermiddelen op land en water.


Uitdaging

Een aantal jaren geleden wilde de NOVE haar communicatiestrategie tegen het licht houden. Ze hadden het idee dat de leden niet goed wisten waar de NOVE voor stond en de communicatiemiddelen die ingezet werden, werden niet of nauwelijks gelezen. Eén van de doelstellingen was om de betrokkenheid van de leden te vergroten en NOVE steviger te verankeren op diverse niveaus binnen de ledenorganisaties. Daarnaast heeft de NOVE vorig jaar gevraagd hoe wij de branche (de NOVE-leden) op de kaart kunnen zetten als het gaat om de energietransitie.

Oplossing

Elma Media heeft de NOVE begeleid in het hervinden van de relevantie en toegevoegde waarde voor haar leden door een nieuwe heldere (communicatie)strategie te ontwikkelen. Wij hebben hierin de NOVE begeleid en geadviseerd. De eerste verandering die zichtbaar werd, was het lanceren van een nieuw magazine. Het doel van het nieuwe vakblad is om belanghebbenden te laten zien waar de brancheorganisatie voor staat en wat zij doet. Maar het doel is ook om leden op een positieve manier te prikkelen, bijvoorbeeld als het gaat om de energietransitie; NOVE daagt leden uit om over dergelijke ontwikkelingen na te denken en er eventueel mee aan de slag te gaan. Onlangs hebben we ook een imagocampagne opgezet om de leden op de kaart te zetten als het gaat om de energietransitie.

Resultaat

Een crossmediale communicatiestrategie waarin de NOVE haar leden weet te informeren, te inspireren en te verbinden. Het magazine heeft een frisse en moderne uitstraling. NOVE (en de branche waarvoor zij optreedt) heeft een wat verouderd imago, terwijl de organisatie zich inzet voor een schoner milieu en meegaat met haar tijd. Daar moet de uitstraling van het magazine bij aansluiten. De imagocampagne werd enorm gewaardeerd door de leden en heeft voor een hoge awareness gezorgd.

Recente projecten

Wilt u ook advies?