BiOND

Lanceringsdatum

2021

Frequentie

4x per jaar

Een  nieuwe koepelorganisatie voor schooldecanen en leerlingbegeleider vraagt om een nieuwe naam. En een nieuw logo met bijbehorende nieuwe huisstijl. Dit deden wij voor de NVS-NVL en VvSL. Sinds 1 augustus 2021 gaan zij verder als één vereniging voor begeleiders in het onderwijs; BiOND.

De vraag

De twee verenigingen bundelden hun krachten, zodat zij samen een leidende rol kunnen vervullen als het gaat om (loopbaan)begeleiding in het Nederlandse onderwijs. Daarnaast is het de wens om voor leden en stakeholders een herkenbaar aanspreekpunt te worden. Beide verenigingen hadden hun eigen namen en communicatiemiddelen. Ze vroegen ons één naam en daarmee één huisstijl te bedenken.

De oplossing

Tijdens een uitgebreide kick-off met de twee besturen brainstormden wij over de kernwaarden en missie van de nieuwe organisatie. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met de naamontwikkeling. In combinatie met de haalbaarheid van deze namen op het gebied van merknaamregistratie en domeinnamen en een eerste schets voor logo’s en huisstijlen, kwam een van de namen als dé naam uit de bus: BiOND (Begeleiders in Onderwijs).

Waarom deze naam en huisstijl? BiOND staat voor DE vereniging voor begeleiders in het vo/mbo. DE begeleiders die als doel hebben om zoveel mogelijk leerlingen een plek te laten hebben in het reguliere onderwijs. Het blauwgroene verloop in het logo geeft dynamiek en herkenbaarheid en het staat voor beweging in het vak.

Het resultaat

Een heldere naam en een frisse uitstraling. Dit hebben we doorgevoerd in het magazine, de nieuwsbrief en op de website. BiOND magazine lees je in je luie stoel en het geeft verdieping. Daarnaast wordt een magazine bewaard en later nog eens opgepakt om verder te lezen. De gebruiksvriendelijke website en de nieuwsbrief sluiten aan bij het magazine: de communicatiemiddelen versterken elkaar.