Samen sterker

Een bijzonder moment om te schrijven dat je samen sterker bent. In deze tijden van Corona crisis waarin je afstand tot elkaar moeten houden en elkaar toch nodig hebt om ook in moeilijke tijden vooruit te komen. (meer…)

Toon van der Stolk, teamleider communicatie/hoofdredacteur Grondig vertelt:  “Het was dan ook heel bijzonder om midden in de uitbraak van de Coronacrisis en de eerste ronde strenge maatregelen samen met Elma de samenwerking te starten en de eerste versie te maken van ons gerestylede magazine Grondig. Zeker omdat zowel onze redactie als de medewerkers van Elma grotendeels van huis uit aan het werk waren. Dan merk je weer hoe fijn het is, als je dat thuiswerken goed geregeld hebt. Vanuit ons Publiqare redactiesysteem kon Elma snel aanhaken en konden we snel schakelen. Steeds thuis meekijken met het proces en snel komen tot de gewenste aanpassingen. Als andere redacties wat willen, vraag gerust om informatie bij Elma. Misschien kunnen we samen de kosten drukken.

Inmiddels ligt het magazine overal op het bureau en krijgen we de enthousiaste reacties over de frisse en open vormgeving. We zouden het allemaal feestelijk presenteren op onze ALV, maar die is uitgesteld tot juni. Nu komt onze nieuwe huisstijl en website helemaal via Grondig en digitaal bij de leden. Het is het eindpunt van een anderhalf jarig traject waarin Cumela, de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra de organisatie compleet heeft vernieuwd. Beginnend met een verbouwing van het kantoor, tot een nieuwe organisatie structuur en een nieuwe uitstraling.

Onderdeel daarvan was ook een restyling van ons vakblad Grondig. Dit blad verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van 3.200 stuks. Ooit maakten we dit geheel in eigen huis, maar de laatste zeven jaar was de vormgeving uitbesteed aan een DTP studio. Voldoende om voort te borduren op ons oude stijl, maar we misten de creativiteit om door te ontwikkelen. Voor ons reden om verder te kijken en daarbij kwamen we bij toeval in contact met Elma. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de overstap voor de complete productie naar Elma.

Wat er nu ligt is een compleet gerestyled magazine, wat past bij deze tijd. Je merkt dat in de loop der jaren een stijl kan “verrommelen” en dat je vergeet aan te sluiten bij ontwikkelingen. Gewoon omdat het elke maand door gaat. Terwijl de wereld verandert. Mensen lezen het nieuws op internet en wij moeten ze verleiden met een mooi opgemaakt tijdschrift dat ze aanzet tot ouderwets lezen. We zijn er van overtuigd dat we dat nu weer voor elkaar hebben. En misschien komt het nu wel heel mooi op tijd. Nu mensen veel tijd thuis zitten is er extra tijd om te lezen. Dan kunnen we met ons tijdschrift  weer benadrukken hoe goed het is om lid te zijn van een brancheorganisatie. Omdat je samen sterker bent.”