Nieuws

Tijdelijke wet digitale ALV vervalt per 1 februari 2023

De tijdelijke wet die voor verenigingen het houden van een digitale ALV mogelijk maakt vervalt na 1 februari 2023. De Tweede en Eerste kamer zijn akkoord met een afschaffing van de tijdelijke wet na 1 februari 2023. Dit heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten.

Het Ministerie geeft aan dat de omstandigheden niet meer van dien aard zijn dat het behoud van deze tijdelijke wet nog langer noodzakelijk zal zijn, ook niet indien het aantal besmettingen verder zou toenemen.

Daarbij wordt wel het voorbehoud gemaakt dat, indien vóór 1 februari 2023 toch blijkt dat een ingrijpende wijziging van de omstandigheden zich voordoet, alsnog tot verdere verlenging zou kunnen worden besloten. Daarbij valt dan te denken aan de situatie dat bijvoorbeeld mutaties van het virus zouden leiden tot een veel grotere besmettelijkheid of tot ernstiger ziektebeelden dan we nu waarnemen.