Nieuws

Tips om een betrokken relatie op te bouwen met uw leden

Branche- en beroepsverenigingen zijn er om hun leden te ondersteunen en te vertegenwoordigen. Om dit goed te kunnen doen, is het belangrijk om een betrokken relatie op te bouwen met uw leden. Een betrokken relatie zorgt ervoor dat leden zich gesteund en gewaardeerd voelen, en dat ze meer geneigd zijn om actief deel te nemen aan de vereniging.

De ledenjourney

Dit is het proces dat een potentieel of bestaand lid doorloopt vanaf het moment dat ze kennismaken met de vereniging tot het moment dat ze een actieve deelnemer zijn.
De ledenjourney bestaat uit de volgende fasen:

 • Ontdekking: In deze fase leert het potentiële lid de vereniging kennen. Ze lezen over de vereniging, bekijken de website en sociale media, en spreken met huidige leden.
 • Overweging: In deze fase overweegt het potentiële lid om lid te worden van de vereniging. Ze maken een afweging tussen de voordelen en nadelen van lidmaatschap.
 • Aankoop: In deze fase besluit het potentiële lid om lid te worden van de vereniging. Ze betalen de contributie en ontvangen een welkomstpakket.
 • Integratie: In deze fase wordt het nieuwe lid opgenomen in de vereniging. Ze maken kennis met andere leden en leren over de activiteiten en doelstellingen van de vereniging.
 • Activering: In deze fase wordt het nieuwe lid betrokken bij de vereniging. Ze nemen deel aan activiteiten, geven feedback en nemen verantwoordelijkheden op zich.

Tips voor het opbouwen van een betrokken relatie

In elke fase van de ledenjourney zijn er dingen die een vereniging kan doen om een betrokken relatie op te bouwen met haar leden. Hier zijn enkele tips:

 • Ontdekking: Zorg ervoor dat de website en sociale media van de vereniging informatief en aantrekkelijk zijn. Bied potentiële leden de mogelijkheid om contact op te nemen met huidige leden.
 • Overweging: Maak de voordelen van lidmaatschap duidelijk. Bied potentiële leden de mogelijkheid om gratis of tegen een gereduceerde prijs deel te nemen aan activiteiten.
 • Aankoop: Personaliseer het welkomstpakket. Stuur een persoonlijke brief of e-mail aan het nieuwe lid.
 • Integratie: Organiseer introductiebijeenkomsten of -activiteiten voor nieuwe leden. Maak het makkelijk voor nieuwe leden om contact te maken met andere leden.
 • Activering: Bied leden de mogelijkheid om zich op hun eigen manier te engageren. Luister naar feedback van leden en neem deze mee in de besluitvorming.

Conclusie

Door de ledenjourney goed te doorlopen en de juiste dingen te doen in elke fase, kan een vereniging een betrokken relatie opbouwen met haar leden. Een betrokken relatie zorgt ervoor dat leden zich gesteund en gewaardeerd voelen, en dat ze meer geneigd zijn om actief deel te nemen aan de vereniging. Dit is in het belang van zowel de vereniging als de leden.

Extra tips:

 • Maak het makkelijk voor leden om contact op te nemen met de vereniging. Bied verschillende kanalen aan, zoals een telefoonnummer, e-mailadres, chatfunctie en sociale media.
 • Luister naar feedback van leden. Organiseer regelmatige enquêtes of feedbacksessies om te horen wat leden van de vereniging vinden.
 • Zorg voor persoonlijke aandacht. Neem de tijd om met leden te praten en te leren over hun behoeften.
 • Bied waardevolle content en diensten. Zorg ervoor dat leden iets terugkrijgen voor hun lidmaatschap.

Door deze tips op te volgen, kunt u een sterke relatie opbouwen met uw leden.