Nieuws

Tips om uw leden meer te betrekken

Verenigingen die in staat zijn verbinding te leggen met een groot deel van hun leden, blijken beter in het uitgroeien tot een bloeiende vereniging met betrokken leden. Maar hoe legt u die verbinding? En hoe betrekt u uw leden? We geven u een aantal tips die u kunnen helpen.

Behoeftebepaling

Allereerst is het belangrijk dat u ontdekt waar de behoeftes van de leden liggen en de verwachtingen die zij hebben van de vereniging. Probeer het lidmaatschap zo waardevol en relevant mogelijk te maken. Hoe aantrekkelijk is uw vereniging voor uw leden? Kunt u het aanbod zo aanpassen, dat ze langer lid blijven? Loop langs alle vragen van de leden en de antwoorden die u daar op dit moment op biedt. Probeer u daarbij in te leven in uw leden. Biedt u informatie op gestelde vragen proactief aan? Sluit het communicatiemiddel dat u gebruikt bij uw ledenprofiel?

Informatie en communicatie

Daarnaast is het ook belangrijk goed na te denken hoe u uw leden betrokken houdt bij het ‘dagelijkse leven’  binnen uw vereniging.
Allereerst: is alle praktische informatie die nodig is goed toegankelijk? Dit zal in eerste instantie niet leiden tot een grotere betrokkenheid, maar helpt wel in het gebruikersgemak en daarmee de tevredenheid. Is alle informatie over het lidmaatschap goed te vinden en duidelijk? Zijn activiteiten duidelijk aangekondigd en kunnen leden zich makkelijk inschrijven? Alhoewel dit misschien pasklare informatie lijkt, blijkt dit toch vaak een belangrijk punt in leden(on)tevredenheid.

Zijn uw leden daarnaast op de hoogte van alles wat er binnen de vereniging gebeurt? Als leden weten wat er speelt, welk evenement er aan komt en hoeveel aandacht dit binnen uw vereniging heeft, zullen ze misschien ook sneller deelnemen. Plaatst u artikelen over de evenementen?

Benut de kennis van uw leden

Leden voelen zich verbonden al zij iets kunnen bijdragen aan uw vereniging. Denk bijvoorbeeld aan het delen van kennis. Leden voelen zich pas betrokken als het lidmaatschap niet alleen verstandelijk maar ook gevoelsmatig voldoening geeft. Door de kennis van leden te delen ontstaat een netwerk van verbonden leden. Dit draagt bij aan de waarde van het lidmaatschap.

Persoonlijke aandacht

Probeer zo goed mogelijk contact te houden met uw leden. Zo af en toe een contactmoment helpt al om leden meer betrokken te laten voelen.