Nieuws

Van OSB naar Schoonmakend Nederland

Na bijna 40 jaar bestaat OSB niet meer. De naam en het beeldmerk zijn geschiedenis. Dé branchevereniging van de schoonmaak- en glazenwassersbedrijven gaat verder als Schoonmakend Nederland. ‘De nieuwe naam zegt wat we doen, wie we zijn en voor wie we staan. Helder en eenvoudig’, vertelt directeur Rob Rommelse.

De naamsverandering is de uitkomst van een intensief proces met als belangrijkste vragen: hoe kunnen we de bedrijfstak beter op de kaart zetten en de schoonmaakbedrijven, glazenwassers en specialistisch reinigers nog meer van dienst zijn?

Beleidsthema’s

De naamsverandering is een onderdeel van de herpositionering van de vereniging. Het gaat per slot van rekening om de inhoud. Schoonmakend Nederland heeft komende jaren drie beleidsthema’s op de agenda:

  1. Arbeidsmarkt en werkgeverschap: (bestaande) belangenbehartiging, vitaliteit en gezondheid;
  2. Ondernemerschap: ondersteunen van bedrijven bij hun groeiambities en innovatie en hulp bij praktische vragen (zoals in de coronacrisis bijvoorbeeld via de corona-helpdesk)
  3. Duurzaamheid: ondersteuning bij en zichtbaarheid van de sociale initiatieven en bijvoorbeeld gezamenlijk onderzoek naar verduurzaming van onder meer schoonmaakmiddelen en energieverbruik.

De nieuwe strategie is het resultaat van een sterke dialoog met de leden: ‘waar staan we voor’, welke keuzes maken we en hoe vertalen we die door. Niet alleen naar concrete doelen, maar ook naar de uitvoeringsorganisatie om die doelen te behalen. Toen dat allemaal helder werd, ontstond er direct een positieve energie en flow in de vereniging.

Rommelse vervolgt: ‘Bij die nieuwe strategie hoort ook een nieuwe positionering en nieuwe naam. ‘Onze oude naam had altijd extra uitleg nodig. We wilden een naam die niet alleen in één keer duidelijk maakt wie wij zijn, maar ook voor wie wij staan, nu en in de toekomst. Wij zijn Schoonmakend Nederland!’

Resultaten

Gevraagd naar de resultaten van de nieuw ingezette koers geeft Rob aan dat die legio zijn. ‘Er is niet alleen sprake van een forse ledengroei, ook de ledentevredenheid is merkbaar hoger en de organisatie werkt projectmatiger. Daarmee spelen we sterker in op de ondernemersbehoeften van de mkb-bedrijven en de zogeheten platformen waarin de verschillende specialismen bijeenkomen.’ Het meest trots is Rob op de ontwikkeling rondom duurzaamheid. Dat thema was voorheen aan de bedrijven en daar wilde ze zich ook op onderscheiden. ‘Nu wordt er steeds meer gezamenlijk aan gewerkt, doen we onderzoek, en zetten we het stevig op de agenda.’

Welke tip wilt u andere verenigingen meegeven?

‘Het meest belangrijke is om leden continu te informeren, te prikkelen en uit te dagen. Je moet vaak even voor de troepen uitlopen en leden in stelling brengen. En vergeet niet om regelmatig achterom te kijken. Komt iedereen mee?  Daarnaast: zowel een strategische transitie als een naamswijziging zijn  forse projecten. Als je dan gaat plannen en begroten, dan zeg ik altijd gekscherend “tijd en geld maal Phi”. We hebben dus ook  een serieus budget vrijgemaakt, goede mensen erbij gehaald en ook een realistische planning gemaakt. Waarbij we een big bang hadden op 3 december 2020, maar ook – gepland- het halve jaar daarna nog verder gewerkt hebben aan onderdelen van de wijziging.’