Nieuws

Versterk de reputatie van uw vereniging

Met uw grote achterban beschikt u als vereniging over een enorme hoeveelheid kennis. Daarmee heeft u goud in handen om publicitair te benutten. Dit geeft verenigingen een sterke uitgangspositie voor een proactief persbeleid.

Organisaties en beroepsgroepen hebben momenteel te maken met grote onzekerheden. Het is noodzakelijk dat verenigingen ook nu (na de coronacrisis) laten zien dat zij hun leden vertegenwoordigen, oog hebben voor hun belangen en deze vertegenwoordigen. 

Proactief persbeleid

Een proactief persbeleid biedt u als vereniging de kans om uw rol als kennisleider te pakken. Door journalisten te interesseren en op de juiste manier te triggeren, wordt uw mening of visie zichtbaar in de media. Met onafhankelijke en dus geloofwaardige content. Op thema’s die relevant zijn voor leden en andere stakeholders. Zo versterkt uw vereniging haar reputatie op belangrijke kennisonderwerpen. Ook kunt u uw invloed vergroten: via de pers zet u uw boodschap op de politieke agenda.

Met de grote bron van kennis en kunde kan uw vereniging relevante thema’s onder de aandacht brengen bij journalisten. Dat doet u met eigen opinies en visies. Maar ook door hiermee inhoudelijk in te haken op actualiteiten, op basis van eigen onderzoek en cijfers bijvoorbeeld. Want niet het nieuws maar juist de duiding van het nieuws, zoals in reportages en in achtergrondverhalen, krijgt in de pers steeds meer aandacht.

Het bereiken van journalisten van media die u selecteert op basis van uw stakeholders kunt u op verschillende manieren doen. In de digitale wereld hebben traditionele persberichten en –
bijeenkomsten veel van hun waarde verloren. Journalisten off- en online proactief benaderen met aansprekende invalshoeken voor een artikel levert substantieel veel meer resultaat op. 

Verborgen schatten

Ga als vereniging om een onderwerp te duiden in uw eigen organisatie en onder leden op zoek naar een compacte boodschap: een invalshoek. Met een duidelijke probleemstelling en een maatschappelijke context toont u hierin uw oplossing en dus meerwaarde. Zo geeft u een journalist een aansprekende doorkijk voor een verhaal. En kunt u (maatschappelijk, sectoraal of vakinhoudelijk) stakeholders via verschillende media zo gericht mogelijk bereiken, afhankelijk van het thema en het niveau.

Zoek als vereniging dus actief naar die verborgen schatten voor relevante publicitaire aandacht. Ga aan de slag met bewakers en vaandeldragers van al die kennis en kunde. Versterk hiermee de reputatie van uw vereniging. Delf met elkaar het goud en haal het naar boven.