Nieuws

Vier inzichten voor een betere en sterkere vereniging

Besturen gaat om het verbinden van mensen, schakelen tussen personen met diverse achtergronden, vaardigheden, opvattingen en eigenschappen. Deze inzichten kunt u gebruiken om op uw eigen, persoonlijke manier te groeien als bestuurder en daarmee te zorgen voor een betere en sterkere vereniging. Door constructief samen te werken met de sleutelfiguren van uw vereniging kunt u leden voor langere tijd aan uw vereniging binden.

1 Samen doen

Met elkaar de visie bepalen en bijstellen.
Het besturen van een vereniging doet u samen met het hele bestuur. De kans op succes is groter als u gezamenlijk met de ambities aan de slag gaat. Het bestuur heeft samen de eindverantwoordelijkheid. Dit betekent dat u samen moet overleggen en beslissingen ook weer moet heroverwegen: ‘is dit de kant die wij op willen?’ Het is ook belangrijk dat de bestuursleden van elkaar weten waar ieders kracht ligt. Dit betekent niet dat de rollen één op één verdeeld moeten worden, maar wel dat u elkaar kunt aanvullen en kunt helpen.

2 Meenemen

Sleutelfiguren en anderen betrekken bij de plannen.
Het bestuur kan allerlei ambities hebben, maar deze wordt alleen werkelijkheid als u de leden betrekt bij de plannen. Hiermee creëert u de kans om uw goede plannen om te bouwen naar nog betere plannen. Laat ze meedenken en helpen in de uitvoering. En denk hierbij ook de enthousiaste nieuwkomers. Neem ze mee in een persoonlijk gesprek; een persoonlijk gesprek werkt nog altijd het beste.

3 Eigenaarschap

De taken en verantwoordelijkheden binnen de verenging verdelen.
Naast de enthousiaste bestuursleden zijn er in de vereniging nog anderen die ook graag iets bij willen dragen. Durf te vragen en de verantwoordelijkheid te delen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de visie, maar niet automatisch voor de uitvoering daarvan. Bedenk wie u mede-eigenaar kunt maken van een bepaalde taak door te vragen: ‘Wie vindt het leuk om dit te doen?’ Geef het vertrouwen en geef duidelijke verwachtingen mee.

4 Support

Zorg dat u er bent voor degenen die het werk doen.
Door support te blijven verlenen houdt u mensen gemotiveerd om zich te blijven inzetten voor uw vereniging.  Spreek uw waardering uit en durf mensen aan te spreken.  Soms gaan zaken niet helemaal naar wens, bijvoorbeeld als iemand zich niet aan de afspraak houdt.

Met deze vier tips willen wij u handvatten geven om met uw bestuur aan de slag te gaan en een sfeer in uw vereniging te creëren waarin iedereen zich met plezier kan ontwikkelen.