Nieuws

VM; het verenigingsmagazine in een nieuwe look en feel

In de afgelopen maanden is er druk gewerkt aan de positionering van DNA. De strategie stond al vast, maar het bijbehorende merkverhaal en uitstraling is opnieuw gedefinieerd. In samenwerking met Elma Media is ook VM aangepast. Zo is er een naamswijziging doorgevoerd en is de look & feel veranderd.

Met dit vakblad wil De Nederlandse Associatie iedereen inspireren die werkzaam is bij een vereniging, organisatie, koepel, fonds of bond en zich niet meer alleen richten tot verenigingsmanagers. De look en feel is in lijn met de nieuwe huisstijl van DNA, maar heeft zeker een onderscheidend karakter passend bij de lezer.

Deze week is de eerste nieuwe editie uitgekomen. Deze editie gaat over leden: leden is een breed begrip; geen lid is hetzelfde en elk lid gedraagt zich weer anders. Als vereniging is het de kunst om in te spelen op de verschillende leden in de achterban. Als er ooit één aanpak is geweest, dan is dat er nu zeker niet meer. Door uw boodschap af te stemmen op de diversiteit van de leden houd u ze verbonden en betrokken. En dat is nu net wat u wilt.