Nieuws

Wat kunnen we leren van de fusie HISWA en RECRON?

De jaren 2014 tot en met 2018 waren voor beide ondernemersverenigingen lastige jaren. HISWA had het financieel moeilijk mede door de effecten van de kredietcrisis op de sector en RECRON had te kampen met een aantal bestuurlijke crises op het hoogste niveau. Bestuurlijk en organisatorisch stond HISWA er inmiddels goed voor en RECRON had nog voldoende financiële buffers. Dat leidde eind 2018 tot gesprekken om te komen tot fusie in een nieuwe organisatie: Vereniging HISWA-RECRON. Veel dossiers werden in het verleden al in samen opgepakt maar dat kon beter en slimmer.

Betrokkenheid, voorbereiding en communicatie sleutel tot succes
Het jaar 2019 werd gebruikt om alle voorbereidingen te treffen voor de juridische fusie. Er kwam een samenwerkend bestuur én MT van HISWA en RECRON. Het MT heeft zes werkgroepen ingesteld bestaande uit twee medewerkers van zowel RECRON als HISWA: de werkgroep ICT, financiën, communicatie, juridisch, arbeidsvoorwaarden en huisvesting. Zo was vrijwel iedereen direct betrokken bij de totstandkoming van de fusie. Er zijn in 2019 drie ALV’s georganiseerd door beide Verenigingen om de leden goed in het proces mee te nemen.  In december 2019 bekrachtigden op 2 stemmen na beiden ALV’s unaniem de definitieve fusie.

Huisvesting met andere partijen
De wijze waarop de organisatie van de fusie is ingericht mag een succes worden genoemd. Alles was tot in de puntjes voorbereid door zeer betrokken medewerkers en bestuurders. Het ICT vraagstuk en de arbeidsvoorwaarden waren wel de meest complexe vraagstukken. Het huisvestingsvraagstuk was arbeidsintensief maar heeft wel geleid tot samenwerking met ANVR (reissector), KMVK (keurmerk watersport en recreatie) en Waterrecreatie Nederland (PPS van overheid en sector). Zij werden  onderhuurder van HISWA-RECRON. Zo ontstond meteen een ‘watersport- en recreatie huis’.

Net op tijd samen sterk
In januari 2020 kon HISWA-RECRON opstarten in een nieuw pand in Leusden. De focus lag op dat moment op het verder inrichten van de formele en informele organisatie. Toen in maart de corona lockdown werd ingesteld veranderde alles. De achterban werd zwaar geraakt en de organisatie ging op standje ‘militaire crisis operatie’. Snel, directief optreden van de directeur was nodig om de doelen te bereiken in de regio en Den Haag. De medewerkers kregen de smaak te pakken, namen direct verantwoordelijkheid, werkten perfect samen, deelden expertise en iedereen kon op zijn terrein of regio zich goed profileren als autoriteit naar pers, overheid en leden. Een organisatieadvies bleek niet nodig.

“Nu de corona problematiek afneemt, staat er een mooie organisatie met zeer betrokken medewerkers. Financieel sterker, bekend bij overheid, politiek, pers, ondernemers en consument. Met een groeiend aantal leden, uitbreiding van het team en tal van nieuwe ambities op het gebied van projecten en (online)marketing”, aldus Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON.

Learnings:

  • Focus op gemeenschappelijke doelen, voordelen van schaalvergroting en complementariteit.
  • Zorg voor een evenwichtig fusiebestuur en werkgroepen van beide partijen.
  • Verken en bepaal vooraf ook de pijngrens, wat kan echt niet of moet via een overgangsperiode zoals in inbreng van eigen vermogen, weerstandsfondsen en verschillen in contributiesystemen.
  • Verken ruim op tijd de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen samen met de PVT of OR en kom tot overeenstemming op hoofdlijnen.  Inclusief de pensioenregelingen.
  • Neem snel met bestuur en leden een (in principe) onomkeerbaar besluit tot fusie voordat de formele besluitvorming start.
  • Start vanaf het begin met frequente communicatie naar leden en stakeholders.
  • Locatie en huisvesting is voor veel werknemers belangrijker dan je denkt.
  • Na de fusie komen onvoorziene kosten op gebied van fiscaliteit, arbeidsvoorwaardelijk, ICT en administratie. Reserveer daar budget voor. De echte financiële voordelen komen pas in het tweede jaar.