Nieuws

WBTR per 1 juli; wat houdt dit in?

Met ingang van 1 juli 2021 is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht. De WBTR is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren.

De overheid wil met de wet goed bestuur en continuïteit binnen besturen beter vastleggen en daarmee voorkomen dat bijvoorbeeld onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

Waar moet u onder andere op letten met betrekking tot goed bestuur en aansprakelijkheid?

 • Zorg dat het bestuur op de hoogte is van de WBTR en hoe hier mee om te gaan.
 • Ga na welke aanvullende regels voor uw vereniging gelden.
 • Communiceer en leg vast dat de bestuurders hun taak behoorlijk dienen uit te voeren en daarbij steeds het belang van de vereniging als uitgangspunt nemen.
 • Maak inzichtelijk welke belangen bij uw vereniging spelen en leg dit vast.
 • Formuleer de doelen van uw vereniging en hoe u deze wilt bereiken.
 • Zet de taakverdeling en bevoegdheden van de bestuursleden op papier en check of dit overeen komt met de statuten.
 • Neem besluiten op een wijze die in overeenstemming is met de wet en de statuten, kom geregeld met het bestuur samen, stel daarbij een agenda op, maak notulen en laat deze bij voorkeur ondertekenen.
 • Leg de procedures rondom de financiën van de vereniging goed vast. Dit zorgt er ook voor dat nieuwe bestuurders goed op de hoogte kunnen worden gebracht van de financiële toestand van de vereniging.
 • Breng periodiek in kaart welke risico’s er zijn. Hiermee laat u zien dat u de belangen van de vereniging serieus neemt. Bekijk of het verstandig is om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
 • Leg de procedure vast bij beëindiging van een bestuursfunctie. Dit vergemakkelijkt de wisseling van bestuurders en beperkt het risico voor oud-bestuurders.
 • Check de statuten op meervoudig stemrecht en tegenstrijdig belang.
 • Zorg dat wordt vastgelegd welke raden/commissies e.d. er zijn, wat hun taken, bevoegdheden, rechten en plichten zijn en of deze een toezichthoudende taak hebben.
 • Op dit moment staat niet in de wet dat een vereniging en stichting een toezichthoudend orgaan kunnen hebben. Omdat dat in de praktijk dus wel voorkomt, is in de WBTR wettelijk vastgelegd dat dat ook daadwerkelijk mogelijk is. Voor de duidelijkheid: verenigingen zijn niet verplicht een raad van commissarissen in te stellen op basis van de nieuwe wet. Dat blijft in principe een keuze, tenzij sectorspecifieke regelgeving daartoe verplicht.

Verenigingen hoeven niet direct naar de notaris te gaan, al is het wel verstandig om de komst van de WBTR te gebruiken om de huidige statuten tegen het licht te houden.

De wet houdt veel meer in dan bovenstaande punten. Laat u daarom goed informeren!

Bron: WBTR.nl