Nieuws

Zo kwam de heropening van de kappersbranche na de lockdown tot stand

Sinds 15 januari mogen kappers weer aan het werk. De ANKO heeft hier – samen met vele anderen! – hard voor geknokt. Maar hoe ziet zo’n strijd voor heropening er eigenlijk uit? Wat gebeurt er dan allemaal?

Een volledig overzicht zou te ver voeren, maar om u een indruk te geven leest u hieronder wat er in de laatste week voor de persconferentie allemaal gebeurde.

  • De ANKO benaderde de 25 burgemeesters uit het Veiligheidsberaad en vroeg hen om vanuit hun positie te pleiten voor versoepeling van de lockdown in het algemeen en voor heropening van de kappersbranche in het bijzonder. Hun advies had grote invloed op de besluiten die genomen werden door de ministers in het Catshuisoverleg.
  • Diverse veiligheidsregio’s hebben ook een pleidooi aan ‘Den Haag’ gestuurd en een statement opgesteld waarin ze pleiten voor versoepelingen (kappers zijn daar direct en indirect in opgenomen).
  • Mede namens de ANKO zorgde de organisatie Lokaal Retailbelang ervoor dat ondernemersverenigingen een voorbeeldbrief hadden, waarmee ze bij hun burgemeester konden pleiten voor heropening van de branche.
  • De ANKO riep de ministers Kuipers (VWS) en Adriaansens (EZK) in een brandbrief op om het beroepsverbod voor kappers zo snel mogelijk op te heffen. Ook in contact met de ambtelijke top van deze ministeries benadrukte de ANKO dat het heropenen van de kappersbranche veilig en verantwoord is.
  • Mede namens de ANKO riep MKB-Nederland het kabinet op om de samenleving te heropenen op 15 januari.
  • Op maandag 10 januari stond het nieuwe kabinet op het bordes… met coronacoupe! In de week voorafgaand hieraan riep de ANKO de nieuwe bewindslieden op om zich niet illegaal te laten knippen. De oproep zorgde voor heel veel publiciteit voor de zwaar getroffen kappersbranche.
  • De ANKO lanceerde samen met de grote leveranciers, verenigd in de Nederlandse Cosmeticavereniging, de campagne #MijnKapperKanOpen waarmee ook consumenten hun stem konden laten horen.
  • Diverse kappers kwamen zelf of met collega’s in beweging, spraken met politici of de lokale pers, organiseerden ludieke acties en droegen zo bij aan de luide stem van de branche: wij kunnen open! Ook dit heeft de lobby van de ANKO enorm ondersteund.

Fijn natuurlijk dat kappers inmiddels weer aan het werk zijn, maar de ANKO wil meer dan alleen heropening. Dit moet de laatste sluiting van de kappersbranche zijn geweest. Veel kappers hebben grote schade geleden door de lockdowns en het gebrek aan financiële steun. De ANKO wil maximale compensatie van de geleden schade.

Bovendien wordt het hoog tijd dat kappers op de lijst van essentiële dienstverleners komen. De ANKO is hier al sinds het najaar van 2021 mee bezig. Tijdens de lockdown is weer gebleken dat kappers in de praktijk door Nederland allang als essentieel gezien worden. De ANKO wil dat de overheid dit formeel bekrachtigd, zodat dit de laatste lockdown is geweest!