Nieuws

BGN vaart andere koers

Tot 2021 focuste de Beroepsvereniging van Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) op de consument. Het gedachtengoed daarachter lag in het idee dat op deze wijze de leden het beste ondersteund werden. Echter, de veranderende maatschappij, inmenging van de overheid en het ontstaan van allerlei initiatieven, bracht BGN op andere gedachten. Hulp bij het terugdringen van overgewicht wordt meestal curatief gegeven door diëtisten en leefstijlcoaches met specifieke hulpprogramma’s. Preventief kan de BGN-gewichtsconsulent echter al prima een rol spelen.

Verschuiving van doelgroep

In het bestuur werd geopperd om de doelgroepen te verschuiven richting overheid, zorgverzekeraars en verwijzers. De organisatie zat nog in een grote veranderingsomslag met een eigen kantoor met medewerkers naar een secretariaat op afstand. Ook het bestuurslid PR & Communicatie vertrok. Tijdelijk werd deze positie ingevuld, maar ook snel weer verlaten. Een van de leden, Marjolein Dees, die ook een staat van dienst had in PR, communicatie en marketing, vervulde vanaf juni 2021 de positie. Zij onderschreef de nieuwe visie en wilde de omslag met haar expertise in goede banen leiden. 

Net in die tijd speelde ook al de keuze voor een bureau. De voorzitter, die per eind april 2022 zou gaan vertrekken en het nieuwe bestuurslid PR & Communicatie voerden de gesprekken met de diverse bureaus die zich hadden aangemeld. De keuze voor de nieuwe strategie en campagne kwam wederom uit op Elma Media. Hun bekendheid met het inhoudelijke beroep en de reeds jarenlang bestaande goede samenwerking zorgden ervoor dat sparren makkelijk ging. Bovendien was het budget leidend, en als een partij je dan al kent, dan kost alles minder tijd en uitleg. Het gaat wel om geld van de leden die in en net na de Coronacrisis flink onder druk stonden. Verantwoord besturen komt dan al helemaal onder een vergrootglas te liggen. 

Samenspel

Het van de grond krijgen van de nieuwe communicatiestrategie was een intens samenspel tussen Elma en BGN. Het was dan ook een behoorlijke omslag die BGN voor ogen heeft en het speelveld is nog niet 100 % in kaart gebracht. De intentie is om de BGN-gewichtsconsulent onder de aandacht te brengen met de focus op preventie. Dat is een lastige, want zo is zorg nog nooit ingericht in Nederland. In Nederland komen we vaak pas in actie als het fout gaat en dat kost veel geld. 

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de BGN-gewichtsconsulent al wel (deels). Dat moeten er wat BGN betreft meer worden. Daarnaast vindt BGN dat de druk op de zorg teruggebracht kan worden door de aangesloten leden tijdig in de processen, mogelijk zelfs de protocollen, mee te nemen. BGN ziet kansen voor samenwerkingen met andere professionals. En heel belangrijk: preventie voorkomt onnodige kosten voor overheid en verzekeraars, en een heleboel ongemak bij de mensen die hun gezondheid op tijd serieus nemen en er iets mee gaan doen. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft overgewicht, maar ze zijn (nog) niet allemaal ziek. In het ontwikkelen van de campagne was ook sprake van enige tijdsdruk. Zorgverzekeraars beslissen al op tijd in het jaar hoe de inhoudelijke pakketten eruit gaan zien.  

Campagne

In de campagne die nu loopt, zetten we dit jaar, voornamelijk via Social Media, in op de doelgroep waarmee we al contacten en overeenkomsten hebben, te weten de zorgverzekeraars. Als zij de meerwaarde van de BGN-gewichtsconsulent nog beter gaan zien, en ons (ruimer) opnemen in de pakketten, dan kunnen onze leden ingezet worden om Nederland een stuk gezonder te maken. Een infographic gaat BGN en de leden ondersteunen in de communicatie. Hierop staan de 10 voordelen van de BGN-gewichtsconsulent mooi in beeld gebracht. BGN gaat ermee naar de zorgverzekeraars, de leden kunnen ermee naar lokale partijen om mee om tafel te gaan.  

De website wordt ook opnieuw ingericht. Die opdracht ligt bij de partij waar BGN ook al mee samenwerkte, maar onderling wordt goed afgestemd welke informatie, beelden en kleuren goed passen bij de nieuwe visie en strategie. “Als we de effecten van deze campagne, die loopt tot oktober, in kaart hebben, dan zijn we hopelijk ondertussen al weer wat verder met het uitstippelen van de toekomstplannen en weten we nog beter wat we willen. Uiteraard is de intentie om dit in goede samenwerking met Elma te blijven doen. 

Kijken naar wat er gebeurt in de maatschappij is erg belangrijk. De druk op besturen van verenigingen is groot. Je kunt niet alles zien, weten, bijhouden of erop reageren. Onze regiobijeenkomsten tussen september 2021 en april 2022 met de leden gaven veel informatie over hun gevoel bij de vereniging, hoe ze het beroep zien, waar ze naartoe willen. Die ideeën hebben we zeker ook meegenomen bij het uitwerken van de strategie. En verder vertrouwen we ook op de expertise van Elma. Zij zien ook bij andere verenigingen de dialoog en kunnen daardoor ons het beste adviseren in het bereiken van onze doelgroepen en op welke manier dat het beste kan.   

Als vereniging zijn we nog niet waar we willen zijn, maar we kunnen inmiddels al wel weer een stip op de horizon onderscheiden”, aldus Marjolein Dees, bestuurslid PR & Communicatie BGN.