Nieuws

Content zet BGN-gewichtsconsulenten op de kaart

Een gezonder gewicht, een lager cholesterol of een vitaler bestaan; gewichtsconsulenten bereiken mooie resultaten met hun cliënten. Dat voorkomt op den duur andere (chronische) problemen en op die manier draagt de BGN-gewichtsconsulent bij aan preventie. Nog niet iedereen weet dat. Daarom startten ze een campagne met focus op content.

De vraag

Het begon allemaal met de vraag: ‘Hoe kan de BGN zichzelf en haar leden beter positioneren?’. In samenwerking met Elma Media gingen ze aan de slag met een communicatiestrategie, waarin geadviseerd werd hoe de drie belangrijkste doelgroepen van de BGN bereikt kunnen worden. Per doelgroep werden de doelstelling en boodschap geformuleerd en zijn passende middelen geadviseerd. Want tussen een huisarts en een zorgverzekeraar bijvoorbeeld, zit nogal verschil. Naar aanleiding van deze strategie koos de BGN te beginnen bij de doelgroep zorgverzekeraars en in te zetten op content.

De oplossing

Om de campagne een beetje te begrijpen, is het goed om te weten dat gewichtsconsulenten geen medisch professionals zijn en dus ook geen zieke mensen begeleiden. BGN-gewichtsconsulenten willen ziekte (diabetes, hart- en vaatziekten) juist voorkomen. Dit doen ze door mensen te ondersteunen om hun leefstijl aan de hand van kleine aanpassingen te verbeteren. Dat betekent overigens niet dat een gewichtsconsulent ‘maar wat doet’. Want BGN-gewichtsconsulenten hebben een serieuze opleiding gevolgd en baseren zich op de (wetenschappelijk onderbouwde) voedingsrichtlijnen van de Gezondheidsraad.

De kracht van de BGN-leden is dat ze preventief werken. Dat is iets waar elke verzekeraar op ‘aan’ slaat, dus ontwikkelden we samen met onze partner een contentstrategie met bijbehorende contentkalender die daarop inzet. De BGN trapte af met een prikkelende column vanuit de (nieuwe) voorzitter van de BGN. Daarna zetten ze in op feiten (wist je bijvoorbeeld dat ernstig overgewicht tot ruim 200 andere obesitasgerelateerde ziekten kan leiden?), maar vooral op échte verhalen die laten zien hoe dankzij de zorg van een gewichtsconsulent chronische ziektes voorkomen zijn. Het verhaal van Arno bijvoorbeeld, waarin hij vertelt hoe zijn cholesterolwaardes dalen, dankzij zijn BGN-gewichtsconsulent Marcha. En het verhaal van Geja, die dankzij ‘haar’ Jacqueline 40 kilo(!) afviel en nu weer kan fietsen en wandelen. Er is ook een graphic gemaakt waarmee getoond wordt wat de voordelen van de BGN-gewichtsconsulent zijn. Met LinkedIn advertising verspreidde de BGN alle content onder medewerkers met een relevante functie bij zorgverzekeraars.

Het resultaat

Uiteindelijk moet deze campagne ervoor zorgen dat zorgverzekeraars de BGN-gewichtsconsulent ook in 2023 in hun aanvullende pakket houden. Of dat gelukt is, zal de tijd uitwijzen. We kunnen wel vast melden dat de content tot nu toe ruim 100.000 keer aan de doelgroep is weergegeven en ook voor flink wat interactie heeft gezorgd. Dat bereik is te danken aan de campagne, maar ook aan de enthousiaste leden die de content massaal deelden. Heeft de BGN indirect dus ook nog aan ledenbinding gewerkt!