Nieuws

Een magazine! Dat ontbrak nog aan onze communicatiemiddelenmix

Vorig jaar maakte Jeugdzorg Nederland de balans op en trok de conclusie dat ze vooral online zichtbaar waren. Via een digitale ledenbrief, social media, de website van Jeugdzorg Nederland, en hun ‘extranet’ communiceerden zij met hun leden en met de buitenwereld. Wat miste was een offline communicatiemiddel dat de identiteit van de vereniging weer kon geven. Een verenigingsblad dat gewoon bij de leden op tafel kwam te liggen. Met daarin de verhalen die spelen in de sector.

Een magazine past ook perfect in de nieuwe verenigingsstrategie die Jeugdzorg Nederland in 2021 vaststelde. De nieuwe verenigingsstrategie heeft drie focuspunten:

  1. Wij zijn de jeugdzorg. Met zelfvertrouwen en trots vertegenwoordigen we de sector;
  2. Wij zijn een vereniging. We zien en horen elkaar en worden samen beter;
  3. Wij zijn een collectief. We benutten de kracht van het collectief.


De kracht van het collectief

“Een magazine sluit naadloos aan op de drie punten uit de strategie. Via een magazine kunnen we laten zien dat we trots zijn op het werk dat in de sector wordt verricht”, aldus Wouter van der Galiën, woordvoerder van Jeugdzorg Nederland. “We geven de sector een gezicht. We verenigen door onze leden aan het woord te laten over de thema’s die er in de jeugdzorg spelen, zoals bijvoorbeeld de overgang van jongeren uit de jeugdzorg naar volwassenheid. We laten leden met verschillende meningen met elkaar discussiëren in de rubriek “in gesprek”, en gebruiken de rubriek “vooruit” om innovatie in de jeugdzorg een podium te geven. Zo benutten we de kracht van het collectief dat onze leden samen vormen.

Daarom zijn we momenteel ook bezig met het vernieuwen van ons extranet. Daar ligt een grote uitdaging. We willen onze leden optimaal faciliteren om met elkaar in contact te komen. Een gebruiksvriendelijk, toegankelijk, en sterk online platform kan daar een belangrijke rol in spelen.”

Tip

Een belangrijke tip voor andere verenigingen: focus je communicatiemiddelen niet enkel op de buitenwereld. Belangenbehartiging is belangrijk maar vaak valt er door het versterken van onderlinge relaties ook veel te verbeteren. En heb je hier uiteindelijk meer grip op. Zorg er daarom voor dat je communicatiemiddelen ook echt het doel ‘verenigen’ dienen. Dat ze het verenigingsgevoel in jouw leden aanwakkeren zodat ze de onderlinge verbinding echt versterken.