Nieuws

Hip onderwijs, hip jubileummagazine

Op 7 november 2021 viert de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) haar 90-jarig bestaan met een conferentie op acht locaties in het land en met de uitgave van een dubbeldikke versie van het tijdschrift DaltonVisie. Elma Media is al ruim tien jaar de vormgever van dit blad en heeft uitgepakt om van een dubbeldikke uitgave van dit kwartaalblad een heuse ‘daltonglossy’ te maken.

Daltononderwijs behoort met het montessori-, jenaplan-, freinet- en vrijeschoolonderwijs tot de traditionele vernieuwingsbewegingen in ons land. Het vindt haar oorsprong in Amerika. Grondlegster Helen Parkhurst (1886-1973) wilde kinderen opvoeden tot ‘fearless human beings’. Dat wordt tegenwoordig vertaald met een vorm van democratisch burgerschap. Dalton staat voor breed persoonsvormend onderwijs. Daarbij zijn vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en reflectie pedagogische doelen in het onderwijs, maar tegelijkertijd ook didactische en organisatorische principes op school.

René Berends: “Ondanks dat het daltononderwijs al zo’n 100 jaar oud is, is het een hippe moderne vorm van onderwijs. In Nederland zijn er zo’n 400 scholen voor primair en voortgezet onderwijs die zich ‘dalton’ noemen. Daar krijgen meer dan 100.000 kinderen onderwijs.”

Zoals dat geldt voor elke vereniging wil het bestuur van de NDV in nauw contact staan met haar leden. Dat zijn de scholen maar vaak ook afzonderlijke leraren. Een tijdschrift is daarvoor een belangrijk medium. DaltonVisie is het forum waar nieuwe ideeën voor het voetlicht gebracht worden en waar leraren van daltonscholen kennis kunnen nemen van elkaars praktijken. We willen in de vereniging als geheel een lerende organisatie zijn waar niet alleen kinderen van en met elkaar leren, maar ook leraren van en met elkaar leren.

DaltonVisie wordt ‘ouderwets’ in print uitgegeven. Later komen artikelen ook digitaal beschikbaar. Zo is de inhoud makkelijk toegankelijk. Het fysieke tijdschrift ligt op de tafel in de docentenkamer, rouleert het in de leesmap of zit het in het tijdschriftenrek. Zo streven we de zichtbaarheid van het blad na. Zoeken schoolteams ‘leesvoer’ bij het opzetten van innovaties op de eigen scholen, dan zijn digitale versies van artikelen online te raadplegen.

Het blad is daarvoor belangrijk, omdat het een uitdaging is voor daltonscholen het gedachtegoed van Parkhurst te adapteren naar de eigen tijd, de eigen situatie en omstandigheden, deze te vertalen naar de eigen school en kinderen. Daarvoor hebben leraren praktijkverhalen van collega’s op andere scholen nodig.

In dat permanente proces van vernieuwen en verbeteren is het af en toe nodig resultaten te vieren en stil te staan bij wat er al binnen de vereniging bereikt is. De NDV doet dat in november met een conferentie en met de uitgave van een heuse ‘daltonglossy’.

*) René Berends is daltonopleider en onderzoeker bij de pabo van Saxion hogeschool in Deventer en eindredacteur van het blad over daltononderwijs: DaltonVisie.