Nieuws

HZC 75 jaar! Laat de raderen nog jaren soepel draaien

Precies een jaar geleden kondigde HZC, de vereniging voor machinegebonden personeel, vol trots aan: “Op 2 november 2021 bestaat HZC 75 jaar en dat gaan we groots vieren”. Het liep allemaal anders. Eerst stak de onzekerheid rondom corona een spaak in het wiel en vervolgens werd HZC geconfronteerd met het (onverwachte) overlijden van hun voorzitter, René van der Steen. Dit verdriet is niet te combineren met een feestelijke bijeenkomst.

Om toch op een gepaste wijze stil te staan bij deze mijlpaal, want dat is het toch, gaat HZC in vogelvlucht langs een aantal kenmerkende momenten in de geschiedenis van de vakvereniging.

De oprichting en hét verhaal over de inschrijving bij de notaris
Als beroepsgroep hadden de machinisten al een bijnaam, te weten: ‘het zwarte koor’ en bij de aanmelding bij de notaris in 1946 heeft die er (al dan niet bewust) Het Zwarte Corps van gemaakt. Deze bijnaam hadden ze te danken aan het feit dat zij als asfaltploeg met asfaltmachines en walsen draaiden die nog op stoom werkten. Dus kolengestookt. En van kolen word je zwart. Bovendien droegen ze zwarte ketelpakken (overalls). Als ze dan aan het eind van de dag weer gezamenlijk teruggingen naar de keet, dan liep daar ‘het zwarte koor’. Het was een begrip in de GWW.

Bestuurders in hart en nieren
De fundamenten voor de oprichting zouden zijn gelegd in de werkplaats van bagger- en zuigbedrijf Dirk Blankevoort in Bloemendaal. De behoefte aan een eigen vakvereniging was groot omdat de machinisten geen enkel vertrouwen hadden in de grote vakorganisaties. Die hadden zich namelijk nooit voor hen ingespannen. Dat kwam door het geringe aantal machinisten en  omdat eigenlijk niemand verstand had van het vak, behalve de machinist zelf.

Frans Visser was de eerste vrijgestelde bestuurder, met een bescheiden salaris, die het land in ging om leden te werven, opgevolgd door Anton Schaapman, Huub Verheijen, Luit Middendorp en Kees van Dongen. Zij vervulden de functie allen vol passie en speelden in op de actualiteiten en uitdagingen in hun tijd.

Eind 2008 werd René van der Steen door de Algemene Vergadering. Onder zijn leiding groeide het vakmanschap uit tot één van de centrale thema’s voor HZC. Ook loodste René HZC binnen bij de VCP. Een vakcentrale waar het vakmanschap voor alle aangesloten bonden centraal staat en de eigen identiteit blijft behouden. De VCP vertegenwoordigt de aangesloten bonden in het centraal overleg op landelijk niveau. Op deze manier kan HZC met behoud van eigen identiteit ook hun stem laten horen als het bijvoorbeeld over opleidingen, pensioen of PFAS gaat.

Het bondslied
Zoals elk zichzelf respecterende vereniging beschikt HZC over een ‘clublied’. Het bondslied van HZC werd geschreven door een van de leden en was een oproep tot strijd en solidariteit.

Eerste digitale AV
HZC heeft dit jaar een mijlpaal bereikt. Al jaren komen de leden van de AV bij elkaar op locatie, maar door corona vond deze vergadering dit voorjaar voor de eerste keer digitaal plaats. Vooraf is diverse keren geoefend met digitaal vergaderen om ervoor te zorgen dat iedereen de vergadering probleemloos bij kon wonen en dat alles geordend verliep. En waar het in het begin spannend was, werd het steeds gemakkelijker. Deelnemers wisten steeds beter hoe zij het woord konden krijgen om hun mening te ventileren en vragen te stellen om genoeg informatie te krijgen om gedegen beslissingen te kunnen nemen.

HZC hoopt ook de komende jaren samen beslissingen nemen over de gezamenlijke toekomst!