Nieuws

KNOV: Campagne #PERSvrijheid

Deze maand hebben de initiatiefnemers van de petitie Noodalarm Geboortezorg 190.000 handtekeningen overhandigd aan verschillende Tweede Kamerleden. Daarmee staat deze petitie in de Top 8 van best getekende petities ooit in Nederland. Met deze petitie wijzen de initiatiefnemers de Tweede Kamer erop dat door het regulier maken van integrale bekostiging, de keuzevrijheid van zwangeren in waar en met wie te bevallen, en daarnaast de positie van de waardevolle verloskundige in de wijk op het spel staat.

Campagne #PERSvrijheid
Ondertussen loopt de sociale media campagne #PERSvrijheid. Er zijn al vele zwangere vrouwen en verloskundigenpraktijken die meedoen met deze campagne.

Hoe zit het nou precies?

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil de manier waarop geboortezorg nu betaald wordt aanpassen door het declareren van een integraal tarief in te voeren. Hij heeft dit op 21 maart in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd. Dit klinkt als slechts een technisch verhaal, maar dit tast de zelfstandigheid van verloskundigen aan en heeft grote gevolgen voor de hele geboortezorg en zwangere vrouwen.

Zoals de geboortezorg nu is geregeld, kan de door jou uitgekozen verloskundige de aan jou verleende zorg declareren bij je zorgverzekeraar.

Met integrale bekostiging verandert dit. De geboortezorg gaat dan via een zogeheten Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO). In een IGO zitten bijvoorbeeld ziekenhuizen, gynaecologen en verloskundigen. Zij worden dan allemaal betaald uit één portemonnee. Het ziekenhuis is altijd de grootste partij in zo’n IGO. En heeft dus ook de meeste invloed op waar het geld uit die portemonnee heen gaat. Daarmee wordt de rol van de verloskundige alleen maar kleiner en raakt het de kwalitatieve zorg die geleverd wordt. Maar ook de keuzevrijheid van de zwangere vrouw.

Veel zelfstandige praktijken zullen door de integrale bekostiging op den duur verdwijnen. Ze worden door het nieuwe plan onderdeel van een IGO en kunnen en mogen dan waarschijnlijk niet altijd meer de persoonlijke zorg bieden waar jij om vraagt. Daarnaast hebben de ziekenhuizen er het meeste baat bij dat de geboortezorg via hen verloopt. Dat zorgt ervoor dat de rol van de verloskundige in de wijk kleiner en kleiner wordt.

Is het erg als de eerstelijns verloskundige verdwijnt?

De zelfstandige verloskundige is één van de beste gewaardeerde zorgverleners op Zorgkaart Nederland. De expertise en de persoonlijke zorg die zij bieden zijn onmisbaar voor een goed verloop van zwangerschappen. Ook de laagdrempeligheid van de praktijk in de wijk is essentieel om te voorkomen dat zwangere vrouwen geen hulp vragen wanneer ze het wel nodig hebben. Het is dus belangrijk dat eerstelijns verloskundigen blijven bestaan.

De KNOV hoopt met deze actie te kunnen voorkomen dat vrouwen hun #persvrijheid kwijtraken. En de verloskundigen in de wijk kunnen blijven bestaan.

De KNOV is niet voor integrale bekostiging omdat uit onderzoek van het RIVM blijkt dat deze manier van werken niet leidt tot betere zorg. Sterker nog, op termijn verdwijnt hierdoor de kwalitatieve persoonlijke geboortezorg waar de verloskundigen zo trots op zijn. Dit willen de KNOV voorkomen.

Bekijk hier de campagne.