Nieuws

Lobbyactiviteiten inzichtelijk maken voor leden

De BNA wil een effectieve, professionele en zichtbare lobby voeren op basis van een gemeenschappelijke agenda. Hoe zorgen ze dat de condities voor architectenbureaus optimaal zijn?

Belangrijke onderwerpen zijn de waarde van architectuur, duurzaamheid, aanbesteden en contracten, diversiteit, bouwregelgeving en arbeidsvoorwaarden. Lobby is soms effectiever achter de schermen, maar moet wel zichtbaar en voor leden te volgen zijn. Vandaar dat zij een vernieuwde lobbypagina hebben ontwikkeld, die leden helpt beter inzicht te geven op hun landelijke inzet. En op resultaten in het veelal taaie, langdurende lobbywerk.

Modern, creatief ondernemerschap

BNA-voorzitter Jolijn Valk: “Leden vinden de gezamenlijke lobby belangrijk. De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert. Met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving. Ik zie onze vereniging als een geloofwaardige afspiegeling van de branche van ruimtelijk ontwerpers, met gelijkwaardigheid en diversiteit als drijfveer. Onze leden vormen een mix van verschillende bureaus, van architecten tot stedenbouwers, en van klein tot groot.”

Sterke bureaus, klimaatgedreven en divers

“Door onze krachten te bundelen, vormen we een sterke branche. Dat levert bloeiende bureaus op die betere architectuur realiseren voor hun gebruikers en opdrachtgevers. Daarom wil ik helpen de condities voor al onze leden, van klein tot groot, te verbeteren op lange en kortere termijn. Klimaatgedreven ondernemen en diversiteit van mensen en architectuur zijn daarbij voor mij belangrijke uitgangspunten.” aldus Valk.

Belangenbehartiging

BNA-directeur Fred Schoorl leidt en coördineert de lobby namens architectenbureaus door de BNA en heeft zitting in het hoofdbestuur van MKB-Nederland. “Lobby is effectief als je deskundig, betrouwbaar en samenwerkend bent. Daarom spreken we regelmatig met politici, ambtenaren, bedrijven, branches en maatschappelijke instellingen. Zo proberen we invloed uit te oefenen op de besluitvorming t.a.v. wet- en regelgeving, vanuit het architecten-, opdrachtgevers én het algemeen belang.”

Samenwerking

In de lobby werkt de BNA samen met o.a. MKB Nederland, VNO-NCW, AWVN, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, NL Ingenieurs, Federatie Creatieve Industrie, de Architects Council of Europe en tal van andere (inter)nationale spelers. De nieuwe lobby pagina geeft per lobby thema inzicht in de betrokkenheid van de BNA en de partijen waarmee de BNA samenwerkt en in dialoog is.

De learnings die BNA aan u wil meegeven zijn:

  • Prioriteer een beperkt aantal lobby speerpunten
  • Bepaal een duidelijk standpunt
  • Ga de dialoog aan met andere relevante stakeholders
  • En vooral: hou het kort en bondig

Bron: BNA