Nieuws

NBA pleit voor blijvend online stemmen tijdens ledenvergadering

De NBA heeft, samen met de beroepsorganisaties van notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders, bij de minister van Financiën aangedrongen op een wetswijzing. Die moet het mogelijk maken om ook in de toekomst online te kunnen stemmen tijdens de ledenvergadering.

Momenteel is online vergaderen en stemmen mogelijk door een tijdelijke wet in het kader van de coronapandemie. Mede namens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Nederlandse orde van advocaten (Nova), heeft de NBA nu aan minister Hoekstra gevraagd om online stemmen via een wetswijziging ook in de toekomst mogelijk te maken.

“De wetswijziging die wij voorstaan, is erop gericht om in de vier wetten de mogelijkheid te bieden om door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de bijeenkomsten van de hoogste regelgevende en vertegenwoordigende organen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen”, aldus de NBA. “De mogelijkheid van stemmen voorafgaand aan de bijeenkomsten via internet begrijpen wij daar ook onder.”

Positieve ervaringen
Tijdens ledenvergaderingen in 2020 en in juni 2021 heeft de NBA op basis van de Tijdelijke wet COVID-19 gebruik kunnen maken van de mogelijkheid tot internetstemmen. “De ervaringen die wij daarbij hebben opgedaan zijn positief”, stelt de beroepsorganisatie.

Online stemmen levert leden tijdsbesparing op en het aantal deelnemers aan de ledenvergadering is hoger dan bij (alleen) fysieke bijeenkomsten, zo schrijft de NBA. “Met een permanente invoering van internetstemmen verwachten de gezamenlijke beroepsorganisaties dan ook een grotere betrokkenheid van alle beroepsbeoefenaren bij besluitvorming door de hoogste organen.”

De NBA vraagt daarom aan minister Hoekstra om in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid te bezien of internetstemmen wettelijk kan worden verankerd.

Bron: NBA