Nieuws

NVS-NVL en VvSL samen verder onder nieuwe naam: BiOND

Met ingang van 1 augustus 2021 zijn de verenigingen voor schooldecanen en leerlingbegeleiders NVS- NVL en VvSL gefuseerd. Zij gaan samen verder als één nieuwe vereniging voor begeleiders in het onderwijs onder de nieuwe naam BiOND (Begeleiders in Onderwijs).

Bundeling van krachten
De NVS-NVL (Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders) en de VvSL (Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders) werkten al jaren nauw samen. De ambitie om een leidende rol te vervullen als het gaat om (loopbaan)begeleiding in het Nederlandse onderwijs en de wens om voor leden en stakeholders een herkenbaar aanspreekpunt te worden, vormden de grond voor een formele samenvoeging. Dit was ook en vooral een verlangen van de leden van beide clubs, in juni 2021 stemden zij met overweldigende meerderheid in met de fusie.

Voor het ontwikkelen van de nieuwe huisstijl en de nieuwe naam heeft de nieuwe vereniging een beroep gedaan op Elma Media. Deze samenwerking resulteerde in een nieuwe, frisse, moderne en herkenbare huisstijl, passend bij de nieuwe vereniging.

Over BiOND
BiOND zet zich in voor begeleiders van jongeren in het vo en het mbo. Bij BiOND zijn zo’n 2400 decanen, leerlingbegeleiders, studieloopbaanbegeleiders en zorgcoördinatoren aangesloten. De vereniging treedt op als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van deze begeleiders bij alle relevante overheids- en onderwijsorganisaties. Daarnaast vormt BiOND het expertisepunt en aanspreekpunt op het gebied van deskundige (Ioopbaan)begeleiding van jongeren in het onderwijs. Bij dit alles kijken we naar de eisen, uitdagingen en kansen van nu, maar ook daar voorbij: naar de mogelijkheden en obstakels van later.

Verenigingsstructuur
De leden van BiOND zijn onderverdeeld in de sectie LOB vmbo, de sectie LOB havo/vwo, de sectie MBO en de sectie Leerlingondersteuning. Deze onderverdeling maakt het mogelijk de leden vanuit hun eigen specialisme te bedienen. BiOND kent een ledenraad, een algemeen bestuur, en per sectie een sectiecommissie. De activiteiten van BiOND worden geïnitieerd, gecoördineerd en uitgevoerd vanuit het BiOND bureau, gevestigd op de Mariahoek 16-17 in Utrecht. De nieuwe website www.biond.nu is nu in de lucht en wordt in de komende maanden verder opgebouwd.