Strategisch partnershippakket voor de NVTL

De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitectuur (NVTL) is de enige Nederlandse beroepsvereniging voor tuin- en landschapsarchitecten en ontwerpers. De NVTL zet de komende jaren sterk in op kennisdeling en professionalisering. (meer…)

De NVTL wil aan haar leden de meest actuele kennis overdragen. Partners spelen daarin ook een belangrijke rol. De NVTL was mede daarom begin dit jaar op zoek naar een partner die hen kon adviseren over de inhoud en de commerciële waarde van één of meerdere sponsorpakketten.

Zij schakelde hiervoor Elma in. “Al snel bleek dat de term: “sponsor” niet matcht met de missie van de NVTL. Uit de sessies kwam naar voren dat de NVTL eigenlijk niet op zoek was naar een “sponsor”, maar juist naar strategische partners die een bijdrage leveren aan een mooiere, duurzame en betere leefomgeving. Het gaat echt om de inhoud en om de kennis die bij de partner aanwezig is en die waardevol is voor onze leden”, aldus Willemijn ter Hart. De samenwerking met Ellen Marijnissen van Elma was heel prettig en de uitkomst is dat we niet met een goud, zilver of bronzenpakket werken, maar met één basispakket. Naast het basispakket is het aanvullend mogelijk om de samenwerking inhoudelijk verder te intensiveren. De partners die ons helpen om onze missie en doelstellingen te verwezenlijken, krijgen de mogelijkheid een meer inhoudelijk rol te vervullen (zonder een meerprijs voor de commerciële waarde). Dit kan in de vorm zijn van: het organiseren van kennissessies, actieve project deelname, deelname aan een werkgroep, white (green) papers en of het organiseren van een webinars of excursies.

De tip die we andere verenigingen mee willen geven is om met elkaar de dialoog te voeren wat de balans is tussen inkomsten genereren enerzijds en het  groeien op basis van kennisdeling en verduurzaming anderzijds.