NVZD

Hoe inspireert en informeert de NVZD de zorgbestuurders? Met de medische innovatiespecial!. Middels deze special worden de zorgbestuurders op de hoogte gebracht van alle innovaties en ontwikkelingen in hun vakgebied. Elma heeft het gehele concept en de exploitatie van A tot Z verzorgd.

De NVZD is dé beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg.

Creatie:

diensten-online-marketing11 (1)De mediastrategen van Elma hebben de veranderende mediabehoeften van de leden in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een special. De Medische Innovatiespecial richt zich op beslissers in de gezondheidszorg: directeuren, managers, commissarissen en leden van Raden van Bestuur.

Elma verzorgt de volledige vormgeving, productie, redactie en exploitatie van deze special.

Exploitatie:

magazineSinds 2005 is Elma de mediapartner van de NVZD. Door onze jarenlange ervaring in de medische sector hebben wij de adverteerdersmarkt volledig in kaart. Door de wensen en behoeften van adverteerders te vertalen naar nieuwe commerciële proposities hebben wij deze uitgave kostendekkend gerealiseerd voor de NVZD.

Via onderstaande link kunt u de special digitaal doorbladeren.