ANT

Voor de ANT verzorgt Elma de exploitatie van het magazine Dentz. Bereik vrijwel alle praktiserende tandartsen en hun team.

Exploitatie:

ExploitatieANT informeert en inspireert op alle gebieden van de praktijkvoering. Daarnaast is er in ieder nummer ruimte voor tandheelkundig nieuws, achtergronden, opinie en lifestyle.

UW DOELGROEP EN VERSPREIDING
Dentz bereikt zes keer per jaar nagenoeg alle praktiserende tandartsen met hun team, aanverwante mondhygiënisten en enkele (dentale) laboratoria in Nederland. Het blad is daarom het medium bij uitstek voor uw marketingcommunicatie richting uw doelgroep. Het hoogste bereik voor uw boodschap in een moderne bladformule met een frisse en vernieuwende uitstraling.