HZC

Hoe kan HZC duidelijk maken wie zij is en wat haar toegevoegde waarde is? Elma heeft een inhoudelijke verenigingspresentatie ontwikkeld. Daarnaast verzorgen wij de exploitatie van het vakblad De Machinist. Benieuwd?

Het Zwarte Corps (HZC) behartigt de collectieve en individuele belangen van machine gebonden personeel in de bouw, grondverzet, wegenbouw, railinfra, waterbouw, gww-sector, afval en recycling, verticaal en horizontaal transport, landbouw, metaal, cultuurtechnische werken, funderingswerk en offshore.

Creatie:

Elma heeft een heldere presentatie ontwikkeld waarin duidelijk wordt wie HZC is en wat de toegevoegde waarde is. Deze presentatie wordt gebruikt door HZC om zichzelf voor te stellen. Middels het ”gouden cirkel-model” van Simon Sinek wordt de positionering en de toegevoegde waarde van HZC inzichtelijk gemaakt.

Exploitatie:

Vakvereniging HZC wil haar ledenmagazine De Machinist, hzc.nl en de digitale nieuwsbrief commercieel nieuwe impulsen geven.  Elma verzorgt de acquisitie van de HZC mediamix. HZC wil haar media op een rendabele manier uitbrengen door de inzet van ons salesteam met gespecialiseerde communicatie-adviseurs. Ons salesteam verbindt b2b ondernemingen met de leden van de HZC community. Wij zijn sparringpartner voor de adverteerders en helpen hen met een effectieve campagne.

Klik hier voor het interview over de samenwerking tussen HZC en Elma Media.