Nautisch en Maritiem

De nautisch en maritieme sector is een boeiende en uitdagende sector en heeft alles te maken met de scheep- en binnenvaart. Elma is mediapartner van de Netherlands Maritime Technology (NMT). Voor de NMT verzorgt Elma de productie en acquisitie van het magazine. Voor vereniging de Binnenvaart exploiteert Elma de on- en offline communicatiemiddelen.