Nove

Elma heeft de NOVE begeleid in het hervinden van de relevantie en toegevoegde waarde voor haar leden door een nieuwe heldere (communicatie)strategie te regisseren. Benieuwd naar het resultaat?

NOVE (Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche) is de brancheorganisatie voor onafhankelijke ondernemers in: handel, verkoop, transport en opslag van brandstoffen en smeermiddelen op land en water.

Communicatiestrategie

De NOVE heeft ons  gevraagd om een communicatiestrategie te ontwikkelen. Aanleiding hiervoor zijn dat er een strategische verandering noodzakelijk is vanwege de veranderende markt. Het aantal bedrijven in de brandstoffenmarkt neemt af enerzijds door consolidatie en anderzijds doordat de kleinere (familie-) bedrijven niet in staat zijn de marktontwikkelingen te volgen. Daarnaast komen er steeds meer verschillende soorten brandstoffen bij zoals waterstof en LNG. He ledenaantal neemt af en NOVE wil haar leden op de best mogelijke manier bedienen. Eén van de doelstellingen is om de betrokkenheid van de leden te vergroten en NOVE steviger te verankeren op diverse niveaus binnen de ledenorganisaties. Wij hebben hierin de NOVE begeleidt, geadviseerd en hebben een communicatiestrategie ontwikkeld.

Mediacreatie

De eerste zichtbare verandering die de NOVE is ondergaan, is het lanceren van een nieuw magazine. Het doel van het nieuwe magazine is om belanghebbenden te laten zien waar de brancheorganisatie voor staat en wat zij doet. Maar het doel is ook om leden op een positieve manier te prikkelen, bijvoorbeeld als het gaat om de energietransitie; NOVE daagt leden uit om over dergelijke ontwikkelingen na te denken en er eventueel mee aan de slag te gaan.

Het nieuwe magazine dient een onderdeel te zijn van een complete mediamix, die naar verwachting straks ook bestaat uit een nieuwe website, een community app en beter ingezette socialmediapagina’s. 

Het magazine heeft een frisse, schone en moderne uitstraling. NOVE (en de branche waarvoor zij optreedt) heeft een wat ‘vies’ en ‘fossiel’ imago, terwijl de organisatie zich weldegelijk inzet voor een schoner milieu en meegaat met haar tijd. Daar moet de uitstraling van het magazine bij aansluiten.