Staalfederatie

Elma heeft de Staalfederatie begeleid in het hervinden van de relevantie en toegevoegde waarde voor haar leden door te ondersteunen bij de realisatie van een nieuwe strategie.

De Staalfederatie is een gemotiveerde vereniging waarin veel nieuwe ideeën ontstaan die nationaal en internationaal weerklank vinden. De Staalfederatie is vaak in daden, maar ook als medefinancier, betrokken bij relevante projecten die de processen in de bouw en de industrie bevorderen. Koninklijke Staalfederatie ziet uit naar de toekomst!

Ledenbinding:

ledenbinding75De wereld verandert en dus de behoeften van de  leden ook. Wij hebben de Staalfederatie begeleid en geadviseerd bij het vertalen van die veranderingen naar een sterke strategie. Zo weet de Staalfederatie de verbinding te leggen met de leden van nu en in de toekomst.

De nieuwe weg die de Staalfederatie inslaat hebben wij samen vastgelegd in een aansprekende visie, heldere missie en concrete doelstellingen. Een beweging gericht op vak vernieuwing en professionele groei door te focussen op verbinden.

Communicatiestrategie:

diensten-strategie11-75x75Op basis van de aangescherpte missie en visie hebben wij de communicatiestrategie aangepast en uitgestippeld. Op deze manier kan de Staalfederatie op een moderne en inspirerende manier informeren, verbinden en kennis overdragen.