VGCt

De Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën is de wetenschappelijke vereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers in Nederland.

Voor haar leden wil de VGCt een inspirerende, motiverende, innovatieve, reflecterende, effectieve, transparante, kortom inhoudelijk interessante vereniging zijn die stimuleert tot ‘beter worden in je vak’.

Exploitatie:
magazineElma verzorgt de exploitatie, productie, opmaak en verzending van het jubileummagazine 55 jaar VGCt.